• “ИНТЕРТРАНС 13”

  “INTERTRANS 13” LTD реализира транспортни услуги за международен превоз на товари по шосе в рамките на Западна, Централна и Източна Европа.
  Интер Транс 13 ООД

  тел: +359887908021
  Факс: +359 32 690 078
  +359 32 529 506
  e-mail: info@intertrans.bg

“ИНТЕРТРАНС 13” ООД

Международен транспорт и спедиция . “ИНТЕРТРАНС 13” ООД е дружество, което се занимава изключително с транспортна дейност – хладилен превоз на товари  в България и Европа. 

“ИНТЕРТРАНС 13” ООД осигурява хладилен превоз на охладени и дълбоко замразени хранителни продукти в Европейският Съюз. Транспортните средства са оборудвани с висококачествени хладилни агрегати и най-нови технологии за контрол на температурата, които поддържат както отрицателни, така и положителни температури.“ИНТЕРТРАНС 13” ООД е Вашето решение що се отнася за хладилен транспорт, което е най-подходящо за Вашия бизнес, когато става въпрос за бързо развалящите се или температурно чувствителни стоки.

ИНТЕРТРАНС  е на транспортния пазар от 2010- та год. Дружеството извършва висококачествени и прецизни транспортни и логистични услуги, като се стреми непрекъснато да разширява кръга на предлаганите услуги.

Интер Транс 13 ООД

ул. Обнова 37
4016 Пловдив

тел.: +359 32 307 101
+359 887 908 021
Факс: +359 32 690 078
+359 32 529 506
e-mail: info@intertrans.bg